Dèan Stòiridh

Try shaking your phone to roll the dice!

Stiùireadh

Tha thu a’ dol a dh’innse stòiridh a tha a’ ceangal 9 dealbhan ri chèile.