Seo Sibh!

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

MathsGlossary_.pdf.jpg
Cleachd an ceangal seo gus an nì seo a cho-roinn: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/177
Tiotal: Faclair Matamataig
Tiotalan eile: Maths Glossary
Ùghdaran: Stòrlann
Prìomh fhaclan: Matamataig
Mathematics
Maths
Deit foillseachaidh: Dec-2019
Cunntas: A Gaelic-English / English-Gaelic Maths glossary.
URI: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/177
Coimhearsnachdan:Àrd-sgoiltean

Faidhlichean anns a’ ghoireas seo:
Faidhle Cunntas MeudRiochd 
MathsGlossary_.pdfGd to En and En to Gd sequentially.16.97 MBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail


Tha nithean ann an Seo Sibh air an dìon le dlighe-sgrìobhaidh, ’s na còraichean uile glèidhte, mura eil an caochladh air a chomharrachadh.

NB Tha mòran fhaidhlichean ann an Seo Sibh rim faighinn ann an dà riochd: PDF nach gabh deasachadh a bu chòir nochdadh agus priontadh air gach inneal, agus faidhle Word/Powerpoint/’s msaa.