Òrain is Rannan Chloinne

Thig a Chluich

Title Lyrics Audio
view download play download
1. Timcheall a’ Ghàrraidh
2. Cuibhlichean a’ Bhus
3. Iomair am Bàta
4. Tog, Tog, Tog an Caisteal
5. Ma tha thu toilichte an-diugh
6. Tha Bob a’ Bualadh
7. Losgann a’ Leumadaich
8. Aon Teadaidh Air An Leabaidh
9. Càite Bheil Crogall?
10. A-Null ’s A-nall
11. Tha an t-Ailbhean Mòr
12. Ceann, Gualainn, Glùinean, Cas
13. Sùil, Sròn, Cluais, Cluais, Beul
14. Uilleam Òrdag
15. Crathaidh Mi Mo Làmhan
16. Càite a Bheil Do Shùilean
17. Duilleagan a’ Tuiteam
18. Damhan-allaidh a’ Dannsa
19. Dè Ni Sinn leis a’ Bhèibidh Bhòidheach
20. Uisge a’ Tuiteam Sìos
21. Tha Sinn a’ Dol Suas is Suas
22. Tha Sinn a’ Falbh Dhan an Sù an Dràsta
23. Guth Nam Beathaichean
24. Flùraichean is Ròsan
25. Cluinn an Tàirneanaich
26. Diog-Deog, Diog-Deog, Diog-Deog
27. Bogha-frois
28. Ròlaidh, Pòlaidh
29. Priob-Priob Priob-Priob
30. Laighe air an làr
31. Tha bàta seòladh air a’ chuan
32. Tha Domhnall mòr a-staigh

Download all song MP3s (zip file):

Download all song lyrics (pdf):

1.Timcheall a’ Gharraidh

Timcheall a’ gharraidh
Chaidh am mathan mòr
Aon cheum dà cheum
Diogladh gu leòr

2. Cuibhlichean a’ Bhus

Tha cuibhlichean a’ bhus a’ dol car, car, car
Car, car, car, car, car, car,
Tha cuibhlichean a’ bhus a’ dol car, car, car,
Fad an latha

(Seinn a-rithist ach atharraich gu)

Tha an dùdan air a’ bhus a’ dol bip, bip, bip …

Tha a’ ghlag air a’ bhus a’ dol ding-a-ling-a-ling…

Tha na wipers air a’ bhus a’ dol suis, suis, suis…

Tha an doras air a’ bhus a’ dol a-mach ’s a-steach…

Tha na daoine air a’ bhus a’ dol suas is sios…

(A-rithist)
Tha cuibhlichean a’ bhus a’ dol car, car, car
Car, car, car, car, car, car,
Tha cuibhlichean a’ bhus a’ dol car, car, car,
Fad an latha

3. Iomair am Bàta

Iomair iomair iomair am bàta socair sìos an sruth
Tha sinn sona sona sona
Tha sinn sona an-diugh
Iomair iomair iomair am bàta socair sìos an sruth
’s ma chì sibh crogall mòr cuimhnich gun dèan sibh fuaim
Aaaaaaagh!

4. Tog, Tog, Tog an Caisteal

Tog, tog, tog an caisteal (x 3)
Aon ’s dhà ’s trì
Leag, leag, leag an caisteal (x 3)
Aon ’s dhà ’s trì

5. Ma tha thu Toilichte an-Diugh

Ma tha thu toilichte an-diugh buail do làmh
Ma tha thu toilichte an-diugh buail do làmh
Ma tha thu toilichte an-diugh feumaidh tusa innse dhomh
Ma tha thu toilichte an-diugh buail do làmh
Ma tha thu toilichte an-diugh breab do chas
Ma tha thu toilichte an-diugh breab do chas
Ma tha thu toilichte an-diugh feumaidh tusa innse dhomh
Ma tha thu toilichte an-diugh breab do chas
Ma tha thu toilichte an-diugh crath do cheann
Ma tha thu toilichte an-diugh crath do cheann
Ma tha thu toilichte an-diugh feumaidh tusa innse dhomh
Ma tha thu toilichte an-diugh crath do cheann

6. Tha Bob a’ Bualadh

Tha Bob a’ bualadh le aon òrd, aon òrd, aon òrd,
tha Bob a’ bualadh le aon òrd fad an latha.
Tha Bob a’ bualadh le da òrd, da òrd, da òrd,
tha Bob a’ bualadh le da òrd fad an latha.
Tha Bob a’ bualadh le trì ùird, trì ùird, trì ùird,
tha Bob a’ bualadh le trì ùird fad an latha.
Tha Bob a’ bualadh le ceithir ùird, ceithir ùird, ceithir ùird,
tha Bob a’ bualadh le ceithir ùird fad an latha.

7. Losgann a’ Leumadaich

Tha aon losgann a’ leumadaich,
a’ leumadaich, a’ leumadaich
Tha aon losgann a’ leumadaich
Suas, suas, suas
Tha dà losgann a’ leumadaich,
a’ leumadaich, a’ leumadaich
Tha dà losgann a’ leumadaich
Suas, suas, suas
Tha trì losgannan a’ leumadaich,
a’ leumadaich, a’ leumadaich
Tha trì losgannan a’ leumadaich
Suas, suas, suas
Tha ceithir losgannan a’ leumadaich,
a’ leumadaich, a’ leumadaich
Tha ceithir losgannan a’ leumadaich
Suas, suas, suas
Tha còig losgannan a’ leumadaich,
a’ leumadaich, a’ leumadaich
Tha còig losgannan a’ leumadaich
Suas, suas, suas

8. Aon Teadaidh Air An Leabaidh

Aon teadaidh air an leabaidh (x 3)
Seo a-nis fear eile
Dà theadaidh air an leabaidh (x 3)
Seo a-nis fear eile
Trì teadaidhean air an leabaidh (x 3)
Seo a-nis fear eile
Ceithir teadaidhean air an leabaidh (x 3)
Seo a-nis fear eile
Còig teadaidhean air an leabaidh (x 3)
Suas suas suas......

9. Càite Bheil Crogall?

Càite bheil crogall?
Càite bheil thu?
Càite bheil Crogall?
Peek-a bu!
Càite bheil (ainm)?
Càite bheil thu?
Càite bheil (ainm)?
Peek-a bu!
Càite bheil a’ chlann?
Càite bheil iad?
Càite bheil a’ chlann?
Peek-a bu!

10. A-Null ’s a-Nall

A-null ’s a-nall a-null ’s a-nall
suas ’s sios, suas ’s sios
air ais ’s air adhart, air ais ’s air adhart
Ni sinn seo a-rithist
A-null ’s a-nall a-null ’s a-nall
suas ’s sios, suas ’s sios
air ais ’s air adhart, air ais ’s air adhart
Abair gun rinn sibh math

11. Tha an t-Ailbhean Mòr

Tha an t-ailbhean mòr a’ stampadh,
a’ stampadh, a’ stampadh
Tha an t-ailbhean mòr a’ stampadh,
stamp, stamp, stamp
Tha an tìgear ag èigheachd,
ag èigheachd ag èigheachd
Tha an tìgear ag èigheachd,
Ua-ua-ua
Tha an crogall uaine acrach,
acrach, acrach
Tha an crogall uaine acrach
Brag, brag, brag

12. Ceann, Gualainn, Glùinean, Cas

Ceann, gualainn, glùinean, cas, glùinean, cas
Ceann, gualainn, glùinean, cas, glùinean, cas
Suilean cluasan sròn agus beul
Ceann, gualainn, glùinean, cas, glùinean, cas
Ceann, gualainn, glùinean, cas, glùinean, cas

13. Sùil, Sròn

Sùil, sròn, cluais, cluais, beul
Sùil, sròn, cluais, cluais, beul
Sùil, sròn, cluais, cluais, beul
Cluais, cluais, beul, sùil, sròn.

14. Uilleam Òrdag

Uilleam Òrdag, Uilleam Òrdag Cà’ bheil thu?
Tha mi seo; tha mi seo; Ciamar a tha thu?
Calum Corrag, Calum Corrag Cà’ bheil thu?
Tha mi seo; tha mi seo; Ciamar a tha thu?
Màiri Fhada, Màiri Fhada Cà’ bheil thu?
Tha mi seo; tha mi seo; Ciamar a tha thu?
Mac an Aba, Mac an Aba Cà’ bheil thu?
Tha mi seo; tha mi seo; Ciamar a tha thu?
Lùdag bheag, Lùdag bheag Cà’ bheil thu?
Tha mi seo; tha mi seo; Ciamar a tha thu?
Corragan air fad, corragan air fad Cà bheil sibh?
Tha sinn seo, tha sinn seo; Ciamar a tha sibh?

15. Crathaidh Mi Mo Làmhan

Crathaidh mi mo làmhan
crathaidh mi mo làmhan,
crathaidh mi, is crathaidh mi
is crathaidh mi mo làmhan
Breabaidh mi mo chasan
breabaidh mi mo chasan
breabaidh mi, is breabaidh mi,
is breabaidh mi mo chasan
Buailidh mi mo bhoisean
buailidh mi mo bhoisean,
Buailidh mi is buailidh mi,
is buailidh mi mo bhoisean

Slaodaidh mi mo shròn
slaodaidh mi mo shròn
Slaodaidh mi, is slaodaidh mi,
is slaodaidh mi mo shròn
Dioglaidh mi do mhionach
dioglaidh mi do mhionach,
dioglaidh mi is dioglaidh mi,
is doiglaidh mi do mhionach

16. Càite a Bheil Do Shùilean

Cà’ bheil do shùilean,
do shùilean, do shùilean
Cà’ bheil do shùilean,
Seall! Seo iad
Cà’ bheil do shròin,
do shròin, do shròin
Cà’ bheil do shròin,
Seall! Seo i
Cà’ bheil do chluasan,
do chluasan, do chluasan?
Cà’ bheil do chluasan?
Seall! Seo iad
Cà’ bheil do bheul
do bheul, do bheul?
Cà’ bheil do bheul?
Seall! Seo e
Cà’ bheil do smiogaid
do smiogaid, do smiogaid?
Cà’ bheil do smiogaid?
Seall! Seo e

17. Duilleagan a Tuiteam

Duilleagan a’ tuiteam
A’ tuiteam, a’ tuiteam
Duilleagan a’ tuiteam
A’ tuiteam, sìos

18. Damhan-allaidh a’ Dannsa

Tha damhan-allaidh a’ dannsa
a’ dannsa, a’ dannsa
Tha damhan-allaidh a’ dannsa
a’ dannsa air an làr
Tha damhan-allaidh a’ dannsa
a’ dannsa, a’ dannsa
Tha damhan-allaidh a’ dannsa
a’ dannsa air do chas
Tha damhan-allaidh a’ dannsa
a’ dannsa, a’ dannsa
Tha damhan-allaidh a’ dannsa
a’ dannsa air do cheann

19. Dè Ni Sinn leis a’ Bhèibidh Bhòidheach

Dè ni sinn leis a’ bhèibidh bhòidheach
Dè ni sinn leis a’ bhèibidh bhòidheach
Dè ni sinn leis a’ bhèibidh bhòidheach
Tràth anns a’ mhadainn
Buail, buail, buail do bhoisean
Buail, Buail, Buail do bhoisean
Buail, Buail, Buail do bhoisean
Tràth anns a’ mhadainn
Suas, suas, suas dhan an adhar
Suas, suas, suas dhan adhar
Suas, suas, suas dhan adhar
Tràth anns a’ mhadainn
Diogail, Diogail, Diogail do mhionach
Diogail, Diogail, Diogail do mhionach
Diogail, Diogail, Diogail do mhionach
Tràth anns a’ mhadainn

20. Uisge a’ Tuiteam Sìos

Uisge a’ tuiteam sìos ....SPLAIS!
Uisge a’ tuiteam sìos .....SPLAIS!
Uisge a’ tuiteam, uisge a’ tuiteam
Uisge a’ tuiteam sìos ....... SPLAIS!

21. Tha Sinn a’ Dol Suas is Suas

Tha sinn a’ dol suas is suas is suas
Tha sinn a’ dol sìos is sìos
Taobh gu taobh, taobh gu taobh
Taobh gu taobh, gu taobh
Tha sinn a’ dol suas is suas is suas
Tha sinn a’ dol sìos is sìos

22. Tha Sinn a’ Falbh Dhan an Sù an Dràsta

Tha sinn a’ falbh dhan an sù an-dràsta
Tha sinn a’ falbh dhan an sù an-dràsta
Tha sinn a’ falbh dhan an sù an-dràsta Saoil cò chì sinn ann?

Chì sinn ailbhean le sròn mhòr fhada
Chì sinn ailbhean le sròn mhòr fhada
Chì sinn ailbhean le sròn mhòr fhada
Aig an sù

Chì sinn sioraf le amhaich mhòr fhada
Chì sinn sioraf le amhaich mhòr fhada
Chì sinn sioraf le amhaich mhòr fhada
Suas gu h-àrd

Chì sinn leòmhann, ’s e cho fiadhaich
Chì sinn leòmhann, ’s e cho fiadhaich
Chì sinn leòmhann, ’s e cho fiadhaich
Ra-ar, ra-ar, ra-ar

Chì sinn nathair, ’s i cho eagalach
Chì sinn nathair, ’s i cho eagalach
Chì sinn nathair, ’s i cho eagalach
Ssss, ssss, sssss

23. Guth Nam Beathaichean

Bidh cù ag ràdh uf, uf, uf (x3) Dè bhios piseag ag ràdh? Bidh piseag ag ràdh miau, miau, miau (x3) Dè bhios luch ag ràdh? Bidh luch ag ràdh, bìog bìog bìog (x3) Dè bhios bò ag ràdh? Bidh bò ag ràdh, mù, mù, mù (x3) Dè bhios tunnag ag ràdh? Bidh tunnag ag ràdh, uac, uac, uac (x3) Dè bhios muc ag ràdh? Bidh muc ag ràdh, oinc, oinc, oinc (x3) Dè bhios caora ag ràdh? Bidh caora ag ràdh, mè, mè, mè Se sin a bhios caora ag ràdh

24. Flùraichean is Ròsan

Flùraichean is ròsan
A h-uile duine còmhla
A-tuisiu, a-tuisiu
A h-uile duine sìos
Tha sinne air an ùrlar
Tha h-uile duine còmhla
A-tuisiu, a-tuisiu
A h-uile duine suas

25. Cluinn an Tàrnach

Cluinn an tàrnach
Cluinn an tàrnach
Èist, èist, èist
Èist, èist, èist
Seo an t-uisge a’ tighinn
Seo an t-uisge a’ tighinn
Bidh sinn fliuch
Bidh sinn fliuch

26. Diog-Deog, Diog-Deog, Diog-Deog

Diog-deog, diog-deog, diog-deog
Ruith an luchag bheag suas an gleoc
Nuair a bhuail an gleoc uair
Leum an luchag a-nuas
Diog-deog, diog-deog, diog deog

27. Bogha-froise

Buidhe uaine dearg agus pinc
Purpaidh is orains is liath
Dathan aig a’ bhogha-froise, aig bogha-froise,
Aig a’ bhogha-froise bhrèagha

28. Ròlaidh, Pòlaidh

Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,
Suas, suas, suas, suas
Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,
Sìos, sìos, sìos, sìos.
Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,
A-mach, a-mach, a-mach, a-mach
Ròlaidh, pòlaidh, ròlaidh, pòlaidh,
A-steach, a-steach, a-steach, a-steach.

29. Priob–Priob Priob-Priob

Priob-priob priob-priob-rionnag bheag
Saoil a-nis cò thu no dè?
Àrd os cionn an t-saoghal gu lèir
’s tu mar ghrìogag anns an speur
Priob priob priob-priob rionnag bheag
Saoil a-nis cò thu no dè?

30. Laighe air an làr

Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
cadail còmhla riumsa, cadail còmhla riumsa
Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
ssh, ssh, ssh

Seas an àirde agus leum còmhla riumsa
leum còmhla riumsa
leum còmhla riumsa
seas an àirde agus leum còmhla riumsa
leum, leum ,leum

Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
cadail còmhla riumsa, cadail còmhla riumsa
Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
ssh, ssh, ssh

Seas an àirde agus danns còmhla riumsa
danns còmhla riumsa
danns còmhla riumsa
Seas an àirde agus danns còmhla riumsa
danns, danns, danns

Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
cadail còmhla riumsa, cadail còmhla riumsa
Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
ssh, ssh, ssh

Seas an àirde agus danns còmhla riumsa
danns còmhla riumsa
danns còmhla riumsa
Seas an àirde agus danns còmhla riumsa
danns, danns, danns

Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
cadail còmhla riumsa, cadail còmhla riumsa
Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
ssh, ssh, ssh

Seas an àirde agus snàmh còmhla riumsa
snàmh còmhla riumsa
snàmh còmhla riumsa
seas an àirde agus snàmh còmhla riumsa
snàmh, snàmh, snàmh

Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
cadail còmhla riumsa, cadail còmhla riumsa
Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
ssh, ssh, ssh

Seas an àirde agus ruith còmhla riumsa
ruith còmhla riumsa , ruith còmhla riumsa
Seas an àirde agus ruith còmhla riumsa
Ruith, ruith, ruith

Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
cadail còmhla riumsa, cadail còmhla riumsa
Laighe air an làr agus cadail còmhla riumsa
ssh, ssh, ssh

31. Tha bàta seòladh air a’ chuan

Tha bàta seòladh air a’ chuan
tha bàta seòladh air a’ chuan
tha bàta seòladh air a’ chuan
is Alasdair ga stiùireadh.
Thèid i chun an ear ‘s an iar
thèid i chun an ear ‘s an iar
thèid i chun an ear ‘s an iar
is Alasdair ga stiùireadh.

32. Tha Domhnall mòr a-staigh

Tha Domhnall mòr a-staigh
Tha Domhnall mòr a-staigh
Hi-o-`s-ho-rin-o
Tha Domhnall mòr a-staigh

Tha Domhnall ag iarraidh bean,
Tha Domhnall ag iarraidh bean,
Tha Domhnall ag iarraidh bean,
Hi-o-`s-ho-rin-o

Tha a’ bhean ag iarraidh clann,
tha a’ bhean ag iarraidh clann,
Hi-o-`s-ho-rin-o
tha a’ bhean ag iarraidh clann.

Tha a’ chlann ag iarraidh nurs,
tha a’ chlann ag iarraidh nurs,
Hi-o-`s-ho-rin-o
tha a’ chlann ag iarraidh nurs.

Tha an nurs ag iarraidh cù,
tha an nurs ag iarraidh cù,
Hi-o-`s-ho-rin-o
tha an nurs ag iarraidh cù.

Tha an cù ag iarraidh cnàimh,
tha an cù ag iarraidh cnàimh,
Hi-o-`s-ho-rin-o
tha an cù ag iarraidh cnàimh.

Cha bhris sinn an cnàimh,
cha bhris sinn an cnàimh,
Hi-o-`s-ho-rin-o
cha bhris sinn an cnàimh.