Na h-Evacuees

Thumbnail Image
Date
2015-02-19
Authors
Stòrlann
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stòrlann Nàisteanta na Gàidhlig
Abstract
Tha an seata de phostairean seo bho Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig airson ceann shuas na bun-sgoile. Tha na postairean gach cuid a’ ceangal ri cuspairean air am bithear gu tric a’ coimhead aig an ìre seo agus a’ toirt cothrom sgilean leughaidh a thoirt air adhart tron dòigh-obrach Leughadh Com-pàirtichte far am bi sgoilearan a’ dèanamh mion-leughadh le stiùir bhon tidsear, a’ coimhead ri feartan stoidhle agus am buaidh air an leughadair.
Description
Keywords
Postairean, Poster
Citation
Collections