Cogais Ghoirt

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair
MacDonald, Donald Alastair
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "Cogais Ghoirt" le Dòmhnall Alasdair Dòmhnallach bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson fileantaich. Here is a unit of work for "Cogais Ghoirt" by Donald Alastair MacDonald taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for fluent speakers.
Keywords
dòmhnallach, dòmhnall alasdair, eadar dà sgeul, sgeulachd-goirid, fileantaich, neònach, cogadh, caraid, cogais, bàs, macdonald, donald alastair, fluent, short story, strange, war, friend, conscience, death
Citation
Collections