Uair no Uaireigin

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
MacNeil, Kevin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "Uair no Uaireigin" le Kevin MacNeil bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson fileantaich. Here is a unit of work for "Uair no Uaireigin" by Kevin MacNeil taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for fluent speakers.
Keywords
macneil, kevin, eadar dà sgeul, sgeulachd-goirid, fileantaich, bliadhna ùr, tilleadh, dhachaigh, steòrnabhagh, deoch, short story, fluent, new year, returning, home, stornoway, drink
Citation
Collections