Ri Aghaidh na Creig

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Caimbeul, Maoilios
Campbell, Myles
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "Ri Aghaidh na Creig" le Maoilios Caimbeul bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson luchd-ionnsachaidh. Here is a unit of work for "Ri Aghaidh na Creig" by Myles Campbell taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for learners.
Keywords
aghaidh, creig, luchd-ionnsachaidh, eadar dà sgeul, sgeulachd goirid, anna, seòras, taghadh, gaol, tubaist, goirteachadh, face, cliff, learner, short story, choice, love, accident, anne, george, in pain
Citation
Collections