Cairtean Flip Flop airson Facal agus Fuaim

Abstract
Description
Seo stèidhichte air a bheachd a bh'aig Fiona Lyons mu dheidhinn cairtean "Flip Flop" - bidh thu a' cur plastaig orra, a' gearradh na diofar fuaimean agus gan lubadh air ais gus nach fhaic na sgoilearan iad agus feumaidh iad ag innse dhut de am fuaim a tha a dhith. Tha iad anns na diofar sheataichean a thaobh na bosaichean faclan ann am Facal agus Fuaim - suas gu Bogsa 7.
Keywords
Cairtean Flip Flop airson Facal agus Fuaim
Citation
Collections