An Rathad Dhachaigh

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Mhàrtainn, Mòrag
Martin, Morag
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "An Rathad Dhachaigh" le Morag Mhàrtainn bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson luchd-ionnsachaidh. Here is a unit of work for "An Rathad Dhachaigh" by Morag Martin taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for learners.
Keywords
rathad, dhachaigh, eadar dà sgeul, luchd-ionnsachaidh, tilleadh, sgeulachd goirid, road, home, learners, short-story, returning
Citation
Collections