Ri Aghaidh na Creig

Thumbnail Image
Date
2015-02-11
Authors
Caimbeul, Maoilios
Campbell, Miles
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stòrlann Nàisteanta na Gàidhlig
Abstract
Description
Tha Eadar Dà Sgeul, cruinneachadh de sgeulachdan goirid le measgachadh de sgeulachdan ùra agus sgeulachdan aithnichte, sna sgoiltean a nis. Tha Stòrlann air seachd sgeulachdan às a’ chruinneachadh a chur ann an riochd sgriobtaichean dràma.
Keywords
Dràma, Eadar Dà Sgeul, Gaelic, Àrd-sgoil
Citation
Collections