Tormod

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Màrtainn, Dàibhidh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "Tormod" le Dàibhidh Màrtainn bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson fileantaich. Here is a unit of work for "Tormod" by David Martin taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for fluent speakers.
Keywords
màrtainn, dàibhidh, tormod, eadar dà sgeul, fileantaich, sgeulachd goirid, eaglais, co-thional, mì-bhreith, Là na Sàbaid, doras-eaglaise, martin, david, norman, fluent, short story, church, congregation, wrong judgement, Sabbath Day, Sunday, church door
Citation
Collections