Na Bleideagan

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
MacÌomhair, Dòmhnall Iain
MacIver, Donald John
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "Na Bleideagan" le Dòmhnall Iain MacÌomhair bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson fileantaich. Here is a unit of work for "Na Bleideagan" by Donald John MacIver taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for fluent speakers.
Keywords
macìomhair, domhnall iain, na bleideagan, eadar dà sgeul, fileantaich, sgeulachd goirid, fuadaichean, caoraich, às-imrich, gun dachaigh, uachdaran, alba, prothaid, maciver, donald john, fluent, short story, clearances, sheep, emigrate, without a home, landlord, scotland, profit
Citation
Collections