DÈ THUIRT THU? 2 An Dara Ceum

Thumbnail Image
Date
2001
Authors
STÒRLANN/CÀNAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Sgan de stuthan Dè Thuirt Thu? 2 deasaichte a rèir GOC 2009. Dòighean-teagaisg; Ceuman ann an Ionnsachadh na Gàidhlig; Duilleagan-obrach; Geamaichean; Èisteachd; Leughadh; Òrain agus Rannan. Tha cuspairean nan earrannan èisteachd freagarrach do sgoilearan nas sine. Tha ceangalan ann ri faidhlichean fuaim nan òran agus nan earrannan èisteachd.
Keywords
togail cànain/language acquisition; obair cànain/language work
Citation
Collections