Latha na mo Bheatha

Thumbnail Image
Date
2015-02-19
Authors
Stòrlann
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stòrlann Nàisteanta na Gàidhlig
Abstract
Tha an seata de phostairean ùra seo bho Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig airson ceann shuas na bun-sgoile. Tha na postairean gach cuid a’ ceangal ri cuspairean air am bithear gu tric a’ coimhead aig an ìre seo agus a’ toirt cothrom sgilean leughaidh a thoirt air adhart tron dòigh-obrach Leughadh Com-pàirtichte far am bi sgoilearan a’ dèanamh mion-leughadh le stiùir bhon tidsear, a’ coimhead ri feartan stoidhle agus am buaidh air an leughadair.
Description
Keywords
Postairean, Poster
Citation
Collections