Am Meanglan Gorm

Thumbnail Image
Date
2010
Authors
NicGhriogair, Ceitidh
MacGregor, Katie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Seo aonad obrach airson sgeulachd "Am Meanglan Gorm" le Ceitidh NicGhriogair bho leabhar Eadar Dà Sgeul, a tha freagarrach airson fileantaich. Here is a unit of work for "Am Meanglan Gorm" by Katie MacGregor taken from Eadar Dà Sgeul, suitable for fluent speakers.
Keywords
nicghriogair, ceitidh, meanglan, gorm, eadar dà sgeul, sgeulachd goirid, fileantaich, cailleach, Granaidh Ghrannd, tinneas, Aonghas, Màiri, Peigi, dreasa, teaghlach, gaol, macgregor, katie, branches, blue, short story, fluent, old woman, Granny Grant, illness, Angus, Mairi, Peggy, dress, family, love
Citation
Collections