Luchd-saidheans Albannach

Abstract
Description
Tha an goireas tar-churraicealam seo a’ toirt cothrom do sgoilearan faighinn a-mach mu 8 luchd-saidheans cudromach, a tha ainmeil agus nach eil cho ainmeil, fireannaich agus boireannaich. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh airson fiosrachadh agus an ceangal ri sgrìobhadh; le seo ‘s urrainn sgoilearan na teacsaichean a chleachdadh mar mhodailean, cuide ris a’ PhowerPoint agus am mat fhaclan, airson teacsaichean eachdraidh-beatha a sgrìobhadh iad fhèin. Anns a’ ghoireas tha: 8 teacsaichean leughadh airson fiosrachadh, aig trì ìrean dùbhlain, le diofar cheistean PowerPoint agus mat fhaclan mun dòigh san sgrìobh thu eachdraidh-beatha Ceistean sgilean smaoineachaidh Geama chairtean
Keywords
Saidheans, Science
Citation
Collections