Taic le fuaimean

Thumbnail Image
Date
2014-11-22
Authors
White, Harriet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Rinn mi booklet an airde airson parantan le taic le na fuaimean aig an taigh. Chan eil fhios agam ma bhios e gu feum sam bith do dhaoin' eile. Tha mi air chumail ris na fuaimean ann am Facal agus Fuaim ach cha do chum mi ris na rannan etc. cho dluth. Tha mi air a dheanamh beagan nas simplidh (sa chlas agus airson obair dachaigh). Rinn mi suas gu seata 9 a-seo.
Keywords
Citation
Collections