Seo Sibh!

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

Àrd-sgoiltean Dachaigh a’ Chruinneachaidh

Logo

Brobhs
Nithean sa chruinneachadh (a rèir Deit a-steach, a’ teàrnadh): 1 gu 20 de 70
Ro-shealladhDeit foillseachaidhTiotalÙghdar(an)
Scientists_Inventors_Williamina_Fleming.pdf.jpg1-Aug-2021Luchd-saidheans Albannach-
Storlann-Naidheachdan.pdf.jpg1-Jun-2021Pasganan-obrach Gàidhlig Àrd-sgoil 1–3MacÌomhair, Dòmhnall Iain; Mac ‘ille Mhaoil, Gillebrìde
DOIGH-EILE-AIR-A-RADH.pdf.jpgJan-2008Dòigh Eile air a RàdhMacLeòid, Dòmhnall Iain
De Thuirt Thu_2_fuaim.pdf.jpg2001DÈ THUIRT THU? 2 An Dara CeumSTÒRLANN/CÀNAN
GRAMAR NA GAIDHLIG Maoilios Caimbeul A4.pdf.jpg2005Gràmar na GàidligCaimbeul, Maoilios
02 FACAL AIR AN FHACAL, Pasgan-teagaisg le earrannan-leughaidh agus duilleagan-obrach - Maoilios Caimbeul.pdf.jpg2003Facal air an FhacalCaimbeul, Maoilios
Seo Sibh_01 Abair E! duilleagan obrach worksheets – Sreath 3.pdf.jpg1985Abair E!Colaiste, Chnoc Iòrdain; Robasdan, Boyd
SeoSibh09 Abair Fhein E! duilleagan obrach worksheets - PASGAN 4, Aonad 17, Ath-sgrudadh, Piosan Eisteachd, Leabhar 1.pdf.jpg2004Abair Fhèin E!Stòrlann; Cànan
SeoSibh_05 Abair Fhein E! duilleagan obrach worksheets_v1.pdf.jpg2005Abair Fhèin E!Stòrlann; Cànan
Seo Sibh_04 Abair Fhein E! duilleagan obrach worksheets - PASGAN 1, Aonadan 6-10, Leabhar 1_v1.pdf.jpg2004Abair Fhèin E!Stòrlann; Cànan
Seo Sibh_03 Abair Fhein E! duilleagan obrach worksheets - PASGAN 1, Notaichean do Thidsearan, Aonadan 1-5, Leabhar – also includes booklet Abair Fhein E! Leabhar 1_v1.pdf.jpg2004Abair Fhèin E!Stòrlann; Cànan
MathsGlossary_.pdf.jpgDec-2019Faclair MatamataigStòrlann
2-6-11-Cogaidhean Saorsa.pdf.jpg2019Cogaidhean Saorsa na h-Alba-
Periodic table - gaelic - A1.pdf.jpg15-Apr-2019Clàr nan EileamaideanStòrlann
Taibhse-Grainne-O-Mailidh.pdf.jpg15-Apr-2019Leugh agus Leasaich - Taibhse Grainne O'MàilidhStòrlann
2016Ciamar a sgrìobhas tu aithisg mu dheidhinn deuchainn?-
2016Ciamar a nì sinn diagram Saidheans?-
2016Ciamar a nì sinn clàr?-
c Sgriobh stoirdh!(KS).pdf.jpg24-Apr-2014A' sgrìobhadh sgeulachd ghoiridNic a' Phi, Catriona
c A' sgriobhadh leirmheas.pdf.jpg24-Apr-2014Cridhe Dorch an t-SamhraidhNic a' Phi, Catriona
Nithean sa chruinneachadh (a rèir Deit a-steach, a’ teàrnadh): 1 gu 20 de 70