Seo Sibh!

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

Cha deach dad a lorg

Cha deach dad a lorg.

Dachaigh Seo Sibh!