Seo Sibh!

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

criomagan-litreachais_final.pdf.jpg
Cleachd an ceangal seo gus an nì seo a cho-roinn: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/364
Tiotal: Pasganan-obrach Gàidhlig Àrd-sgoil 1–3
Tiotalan eile: Topic Packs
Ùghdaran: MacÌomhair, Dòmhnall Iain
Mac ‘ille Mhaoil, Gillebrìde
Prìomh fhaclan: Criomagan Litreachais
An t-Àm airson nan Naidheachdan
Deit foillseachaidh: 1-Jun-2021
URI: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/364
Coimhearsnachdan:Àrd-sgoilteanTha nithean ann an Seo Sibh air an dìon le dlighe-sgrìobhaidh, ’s na còraichean uile glèidhte, mura eil an caochladh air a chomharrachadh.

NB Tha mòran fhaidhlichean ann an Seo Sibh rim faighinn ann an dà riochd: PDF nach gabh deasachadh a bu chòir nochdadh agus priontadh air gach inneal, agus faidhle Word/Powerpoint/’s msaa.