Seo Sibh!

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

Scientists_Inventors_%20Maria_Gordon.pdf.jpg
Cleachd an ceangal seo gus an nì seo a cho-roinn: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/365
Tiotal: Luchd-saidheans Albannach
Tiotalan eile: Scottish Inventors and Scientists
Prìomh fhaclan: Saidheans
Science
Deit foillseachaidh: 1-Aug-2021
Cunntas: Tha an goireas tar-churraicealam seo a’ toirt cothrom do sgoilearan faighinn a-mach mu 8 luchd-saidheans cudromach, a tha ainmeil agus nach eil cho ainmeil, fireannaich agus boireannaich. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh airson fiosrachadh agus an ceangal ri sgrìobhadh; le seo ‘s urrainn sgoilearan na teacsaichean a chleachdadh mar mhodailean, cuide ris a’ PhowerPoint agus am mat fhaclan, airson teacsaichean eachdraidh-beatha a sgrìobhadh iad fhèin. Anns a’ ghoireas tha: 8 teacsaichean leughadh airson fiosrachadh, aig trì ìrean dùbhlain, le diofar cheistean PowerPoint agus mat fhaclan mun dòigh san sgrìobh thu eachdraidh-beatha Ceistean sgilean smaoineachaidh Geama chairtean
URI: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/365
Coimhearsnachdan:Àrd-sgoilteanTha nithean ann an Seo Sibh air an dìon le dlighe-sgrìobhaidh, ’s na còraichean uile glèidhte, mura eil an caochladh air a chomharrachadh.

NB Tha mòran fhaidhlichean ann an Seo Sibh rim faighinn ann an dà riochd: PDF nach gabh deasachadh a bu chòir nochdadh agus priontadh air gach inneal, agus faidhle Word/Powerpoint/’s msaa.