Seo Sibh!

Stòr didseatach do ghoireasan Gàidhlig

Set 1.pdf.jpg
Cleachd an ceangal seo gus an nì seo a cho-roinn: https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/123456789/128
Tiotal: Taic le fuaimean
Tiotalan eile: Help with sounds
Ùghdaran: White, Harriet
Deit foillseachaidh: 22-Nov-2014
Cunntas: Rinn mi booklet an airde airson parantan le taic le na fuaimean aig an taigh. Chan eil fhios agam ma bhios e gu feum sam bith do dhaoin' eile. Tha mi air chumail ris na fuaimean ann am Facal agus Fuaim ach cha do chum mi ris na rannan etc. cho dluth. Tha mi air a dheanamh beagan nas simplidh (sa chlas agus airson obair dachaigh). Rinn mi suas gu seata 9 a-seo.
URI: https://dspace.storlann.co.uk/jspui/handle/123456789/128
Coimhearsnachdan:Pàrantan

Faidhlichean anns a’ ghoireas seo:
Faidhle Cunntas MeudRiochd 
Set 1.docx42.74 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 1.pdf63.24 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 2.docx36.47 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 2.pdf52.86 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 3.docx36.31 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 3.pdf53.72 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 4.docx37.36 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 4.pdf54.72 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 5.docx37.12 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 5.pdf54.82 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 6.docx35.75 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 6.pdf51.03 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 7.docx36.5 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 7.pdf52.14 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 8.docx38.2 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 8.pdf56.83 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail
Set 9.docx38.15 kBMicrosoft Word XMLFaic/Fosgail
Set 9.pdf55.04 kBAdobe PDFThumbnail
Faic/Fosgail


Tha nithean ann an Seo Sibh air an dìon le dlighe-sgrìobhaidh, ’s na còraichean uile glèidhte, mura eil an caochladh air a chomharrachadh.

NB Tha mòran fhaidhlichean ann an Seo Sibh rim faighinn ann an dà riochd: PDF nach gabh deasachadh a bu chòir nochdadh agus priontadh air gach inneal, agus faidhle Word/Powerpoint/’s msaa.